• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Każdy kupujący zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Każdy z Państwa po dokonaniu zakupu otrzymuje na maila formularz zwrotu. Wypełniony formularz należy wysłać do nas na adres podany na stronie lub skontaktować się, aby poinformować nas o fakcie zwrotu.

Reklamacje

Po otrzymaniu przesyłki Prosimy sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu prosimy zastosować poniższą procedurę:

  1. Odmówić odbioru przesyłki

  2. Spisać w obecności dostawcy protokół określający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane  w terminie 14 dni. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.